Informatie Management

Informatiemanagement zorgt ervoor dat de informatiebehoefte (en de daarbij horende ICT)  in de verschillende bedrijfsprocessen in uw organisatie worden vertaald naar informatievoorziening. Op die manier bereikt u de gewenste resultaten. Qolor kijkt naar het complete informatiemanagement met al zijn aspecten binnen een organisatie.  ICT moet de organisatie faciliteren – niet andersom.

 

Project Management
Informatiemanagement projecten zijn per definitie complex. Qolor kijkt naar het geheel vanuit een helicopterview. Dan zie je hoe je projecten sneller, met betere kwaliteit en lagere kosten uitvoert en daardoor met meer succes afrondt. Qolor helpt je dan ook met het ontwarren van je informatiemanagement, projecten en het borgen ervan.
Consultancy
Bij Qolor adviseren en implementeren we, alsof het ons eigen bedrijf is. We handelen onafhankelijk en integer en met de bedoeling om uw organisatie, uw mensen en onszelf te blijven ontwikkelen. We zoeken altijd de optimale aanpak voor uw organisatie. Door de ‘harde’(methodes en tools) en de ‘zachte’ kant (mensen en cultuur) te combineren, behalen we goede resultaten en zorgen we ook dat de aanpak en de resultaten goed in uw organisatie geborgd worden.
Coaching
Kijkend naar de mensen binnen de organisatie, ondersteunen wij u met het begeleiden van uw medewerkers in hun ontwikkeling en het uitvoeren van hun werk. Door onze coaching komen uw medewerkers, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, steviger in hun schoenen te staan. Wij werken vanuit onze ervaring als informatiemanager.

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

 • Toetsen ICT behoefte
  Erdee Media Groep
  Toetsen ICT behoefte

  Toetsen ICT behoefte

  “Gedreven vanuit klantbelang heeft Qolor meermaals standvastig discussie met ons gevoerd. Dit leidde ertoe dat wij als EMG goed tussen de oren kregen wat nu echt onze eisen en wensen zijn (en waarom). Dit stelde ons in staat om goed de marktuitvraag, om onze Visie 2020 in te vullen, te organiseren en de antwoorden van de markt echt te evalueren. Dank aan de standvastigheid van het Qolor team.”

  EMG heeft Qolor gevraagd een onderzoek te doen naar de ICT behoefte en infrastructuur in het kader van de EMG Visie 2020.

  Hiertoe zijn een viertal stappen uitgevoerd:
  1. Vaststellen van de strategie.
  2. Vaststellen van bestaande situatie en gewenste situatie in 2020.
  3. Voorbereiding selectie en aanbestedingsfase.
  4. Voorbereiding implementatie.

   

 • Service Level Management
  Gemeente Rijswijk
  Service Level Management

  Service Level Management

  "De Qolor consultant combineert een zakelijke opstelling met een flexibele, mensgerichte instelling en bewerkstelligt zo in harmonie werkbare afspraken en een soepele samenwerking. Zij geeft daarmee een prima invulling aan de rol van Service Level Manager en neemt onze organisatie op een enthousiaste en gedreven manier mee in een nieuwe manier van werken."

  De gemeenten Rijswijk en Delft zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. De ICT dienstverlening is daartoe ondergebracht in een gezamenlijke beheerorganisatie. Rond de start van die dienstverlening vonden ook grote migraties plaats.
  De Qolor consultant bekleedt de rol van service level manager en is verantwoordelijk voor het maken en bewaken van afspraken op het gebied van ICT ondersteuning, applicatiebeheer, advies en projecten.

  De samenwerking betekent ook een nieuwe manieren van werken voor beide gemeenten. Bij het vormgeven van de ICT dienstverlening wordt uitgegaan van een leer- en groeimodel, waarbij telkens gezamenlijk stappen worden gezet om de processen en producten te optimaliseren. Ook hier is de Qolor consultant bij betrokken.

 • 4G Steering of Roaming
  KPN
  4G Steering of Roaming

  4G Steering of Roaming

  “De Qolor project manager is iemand met een ‘hands on’ mentaliteit die in korte tijd een goed samenwerkend projectteam had staan. Hij heeft veel aandacht besteed aan de relatie tussen KPN en de leverancier. Ik ben er van overtuigd dat dit één van de succesfactoren is geweest.  In een Agile aanpak werden de verschillende projecthobbels genomen en werden problemen binnen het team opgelost. Het project heeft zijn doelstellingen binnen tijd en budget gehaald en gezien het ambitieuze tijdspad is dat knap te noemen.”

  Het project 4G Steering of Roaming binnen KPN had tot doel om het 4G Roaming verkeer via vooraf ingestelde voorkeursoperators te laten lopen. Het project betrof implementatie van nieuwe techniek in een zeer ambitieus tijdspad. De Qolor manager heeft als projectmanager het project in de uitvoeringsfase overgenomen.

 • Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale
  Provincie Noord Holland
  Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale

MAAK KENNIS MET ONZE CONSULTANTS

 • Ben Beerents
  Partner | Directeur
  Sturen met een doel
  Ben Beerents
  Partner | Directeur

  Bouwen. Daar ligt mijn passie. Als jongetje bouwde ik constructies van Lego en Mecano. Om daarna alles vrolijk weer af te breken om iets nieuws te bouwen. Bezig zijn met hersens en handen. Geweldig.

  Mijn eerste werkervaring was het ontwikkelen van software en hardware. Daarna als projectmanager grote projecten geleid en als lijnmanager gebouwd aan organisaties. Daarbij ligt de nadruk op bouwen met je hersens. Het werken met mijn handen doe ik tegenwoordig in mijn vrije tijd. Een kippenhok bouwen geeft me grote voldoening.

  Is het bouwen klaar, wordt mijn enthousiasme minder. Zoek dan een nieuwe uitdaging. Op de tent passen is niet mijn ding.

 • Geert Rooijackers
  Informatiemanager
  Aansprekende visie samen omzetten in blijvend resultaat
  Geert Rooijackers
  Informatiemanager

  Ik ben een verbinder met verstand van programma/ project management, gevoel voor mensen en een passie voor organisatie die werkt!

  Ik organiseer blijvend resultaat met behulp van mensen, processen en technologie… in die volgorde. Zowel mijn hoofd als mijn hart blijf ik aanspreken in alles wat ik doe, opdat ik intuïtief kan handelen en mijn innerlijke kompas blijft werken.

  Waar ik een kick van krijg is als mensen met compleet verschillende belangen gaan samenwerken om een gezamenlijk doel te behalen. Geen berg is dan te hoog

 • Gerd-Jan Dijkers
  Partner | Algemeen Directeur
  Alleen samen kun je echt een resultaat behalen
  Gerd-Jan Dijkers
  Partner | Algemeen Directeur

  Mijn passie is om mensen en organisaties in hun kracht te zetten.

  Als mediator /buurtbemiddelaar los ik niet zelf problemen op, maar coach ik buren hun problemen met elkaar succesvol op te lossen.

  Zo pak ik mijn opdrachten bij klanten ook op: ik sta naast ze en help ze hun probleem of blinde vlek te ontdekken. Ik ga samen met mijn opdrachtgever op zoek naar oplossingen en manieren hoe dingen anders kunnen. Het is belangrijk om potentieel te ontwikkelen zodat wanneer ik weg ga de opdrachtgever beschikt over de juiste skills en middelen om het volgende dilemma zelf op te lossen!

  Het geeft mij een kick wanneer ik mensen na een tijd zie en merk dat zij sterker en autonomer zijn geworden.

 • Laurens Gruwel
  Informatiemanager
  Inzetten op talenten
  Laurens Gruwel
  Informatiemanager

  Ik heb een brede sociale interesse en een drive om te blijven leren. De afgelopen jaren heb ik op het snijvlak van ICT en bedrijfsprocessen bij de lokale overheid en in het bedrijfsleven mijn sporen verdiend en mijn vaardigheden bijgeschaafd.

  Ik heb veel kennis vergaard en gedeeld, en dat laatste vind ik essentieel. Mijn visie is dat een organisatie krachtiger is als ze op iemands talenten inzet en niet investeert in minder ontwikkelde competenties.

  Mijn talenten, kennis en vaardigheden pas ik toe in gesprekken met collega’s en klanten.

  Door te luisteren, vragen, door te vragen, samen te vatten en conclusies te trekken, zoom ik in op het daadwerkelijke probleem en niet alleen de hulpvraag. Ik gebruik vervolgens mijn analytische blik om abstracte processen en vraagstukken te doorgronden en met creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

 • Martine Schiffeleers
  Informatiemanager
  Gedreven en enthousiast
  Martine Schiffeleers
  Informatiemanager

  Mijn passie is het tegen gaan van verspilling: verspilling van talent en inzet(mensen), energie en (belasting)geld. In de projecten die ik uitvoer wil ik dan ook efficiënt en effectief hiermee omgaan.

  Ik geloof dan ook dat je mensen moet stimuleren in de talenten die ze hebben en de inzet die ze tonen. Door ze daarnaast ook te faciliteren om hun werk te doen, dat wil zeggen, invloeden van buiten het project kanaliseren, voelen ze zich gehoord en gewaardeerd. Dit schept vertrouwen en de kans om optimaal te functioneren.

  Daarnaast heb ik het vertrouwen dat het mogelijk is om projecten zonder verspilling van belastinggeld en energie van de organisatie uit kunt voeren. Als je de organisatieverandering die nodig is om je projectresultaat te halen, gelijktijdig uit voert met je (ICT-)project en dit resultaat daardoor op de goede manier borgt in de organisatie, wordt je project een succes!

 • Matthew van der Steen
  Informatiemanager | Data Protection Officer
  Resultaten bereiken met oog voor de relatie
  Matthew van der Steen
  Informatiemanager | Data Protection Officer

  Resultaten bereiken, dingen aanpakken in IT driven organisaties, daar ligt mijn passie.

  Het werken in tactisch en operationele rollen. Het met de voeten in de modder staan en samen met de klant de klus klaren, daar loop ik warm voor en met drieëntwintig jaar ervaring kan ik ook daadwerkelijk iets toevoegen.

 • Matthieu Willems
  Principal consultant
  No-nonsense gesprekspartner
  Matthieu Willems
  Principal consultant

  Als de vraag “waarom doen jullie dit zo” beantwoord wordt met “zo doen we het altijd” bent u bij mij aan het juiste adres.

   

  Een no-nonsense en vriendelijke collega met een gezonde dosis humor. Ik heb van mijn vader geleerd om voor iedereen binnen een organisatie een gesprekspartner te kunnen zijn. Mijn focus is om ieders waarde in de organisatie te herkennen en in te zetten. Daarmee creëer ik draagvlak en wordt alle potentieel in de organisatie benut.

   

  In de afgelopen jaren heb ik vele rollen mogen bekleden van technische tot project en procesmanagement functies. Dit heeft er voor gezorgd dat ik een breed georiënteerde bagage heb en kan schakelen op en tussen verschillende niveaus binnen de IT.

Nulmeting

ICT projecten hebben last van wisselende scope en lopen uit tijd en budget. Ook hebben projecten last van muitende projectmedewerkers of weerstand in de organisatie. Qolor analyseert in twee dagen uw situatie en biedt u een oplossingsrichting. We geven bijvoorbeeld concrete tips om weerstand aan te pakken of analyseren de oorzaak van de budgetoverschrijding.

 


Not invented here