• Lean Implementatie - Customer Services Organisatie
  Bureau Veritas
  Lean Implementatie - Customer Services Organisatie

  "De Qolor-consultant heeft een zeer goede mensenkennis. Hij draait zijn handen nergens voor om en kan iedere situatie goed inschatten. Hij kan grote projecten zeer goed leiden en overziet een situatie heel snel en handelt dan ook snel. Bij Bureau Veritas heeft hij zeer goed werk geleverd in het Lean programma."

 • Review project management aanpak
  OCLC
  Review project management aanpak

  Review project management aanpak

  “Qolor hielp ons snel en efficiënt inzicht te verkrijgen over de wijze waarop wij projecten doen. Met een op maat, creatief programma doorzagen zij snel onze organisatie en kwamen zij met praktische aanbevelingen, passend voor onze organisatie. Aanbevelingen waar we echt wat mee kunnen.“

  OCLC is een samenwerkingsverband van bibliotheken zonder winstoogmerk dat research doet, programma's ontwikkelt en services biedt die bibliotheken helpen om de kennis van de wereld te delen, evenals de achterliggende werkprocessen. De activiteiten en investeringen worden direct beïnvloed door de wensen en behoeften van onze leden. De leden bestaan uit allerlei soorten bibliotheken afkomstig uit 113 landen. Het OCLC-samenwerkingsverband vertegenwoordigt onder andere wetenschappelijke, openbare, academische en speciale bibliotheken, evenals groepen en consortia.

  De Nederlandse vestiging van OCLC heeft Qolor gevraagd OCLC een toets uit te voeren naar de status van hun Project Management organisatie. De Qolor consultants stelden een op maat gemaakt kort, eenvoudig en creatief traject voor waarbij interactie met de OCLC medewerkers intensief was. Door de brede ervaring, goed inzicht in de organisatie en duidelijke communicatie voerden de consultants het onderzoek snel en efficiënt uit. Qolor stelde een bondige rapportage op met praktische aanbevelingen voor de korte en lange termijn, die goed passen bij onze organisatie. De verbeterde werkwijze is snel en succesvol is ingevoerd met direct als direct gevolg een hogere klant tevredenheid.

 • Introductie Wet Lokaal Spoor regio Amsterdam
  Gemeente Amsterdam
  Introductie Wet Lokaal Spoor regio Amsterdam

  Introductie Wet Lokaal Spoor regio Amsterdam

  "Ik heb de Qolor consultant leren kennen als iemand die in staat is om in korte tijd bedrijfsprocessen te analyseren en knelpunten bloot te leggen. De door hem uitgevoerde analyses leiden tot praktische verbeterpunten op basis waarvan een organisatie effectiever kan worden ingericht.
  Door een zakelijke en prettige manier van communiceren bereikt hij dat mensen zicht vrij voelen om te praten en zicht gestimuleerd voelen om dieper na te denken."

 • Opzetten Safety Management
  ProRail
  Opzetten Safety Management

  Opzetten Safety Management

  “Hij heeft de taak op zich genomen om het Safety Management op te zetten en ik kan niet anders zeggen dan dat hij dit op uitstekende wijze heeft volbracht.”


  Er was beleid vastgesteld voor Benutten, Beprijzen en Bouwen van het Nederlandse Spoorwegstelsel. Het nieuwe beleid moest ook voldoen aan de nieuwe Europese richtlijnen ten aanzien van veiligheid, vastgelegd door Cenelec. De Qolor consultant had als primaire doelstelling het dusdanig opzetten van Safety Management dat aan deze eisen kan worden voldaan. Omdat het de eerste keer was dat binnen ProRail een dergelijk project werd opgezet met systematisch ingebed Safety Management conform de eisen van Cenelec, was het een grote uitdaging.

  Bij afronding van de opdracht was het stadium bereikt waarbij werd gewerkt conform een Safety Plan dat was ondertekend door de relevante autoriteiten. Een Independent Safety Assessor (ISA) werd gecontracteerd en heeft de Initial Assessment uitgevoerd. Kortom, de taak die de Qolor consultant op zich had genomen, is op uitstekende wijze volbracht.

 • Tunnelbeveiliging
  ProRail
  Tunnelbeveiliging

  Tunnelbeveiliging

  "Qolor meldde de man te hebben die mijn aandachtspunten met tunnelveiligheid kon oplossen. Hiermee is achteraf niets miszegd. Het project staat geheel op de rails en de samenwerking met alle betrokken partijen is beter dan ooit te voren."

  De projectorganisatie Betuweroute was verantwoordelijk voor het aanleggen van 160 KM spoor inclusief zes goederenspoortunnels die moesten voldoen aan de nodige veiligheidsnormen, eisen en wetten van zowel overheid als overheidshulpdiensten.

  In een kort tijdsbestek werd de vraagstelling van de tunnelbeveiliging inzichtelijk gemaakt, zijn alle betrokken partijen aan de onderhandelingstafel gebracht en werd een team geformeerd dat de systemen definieerde voor de tunnelbeveiliging.

  De consultant van Qolor was manager van dit project en begeleidde het proces.

  Door het combineren van een heldere systematiek, een gestructureerde aanpak, inzicht en gevoel betreffende het geïntegreerd benaderen van processen en systemen zijn alle betrokken partijen op één lijn gebracht, is het kader voor tunnelveiligheid binnen de projectorganisatie Betuweroute helder gemaakt en de rust bij de betrokken partijen wedergekeerd. 

 • Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging
  ProRail
  Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging

  Veranderingsprogramma afdeling Treinbeveiliging

  ”Naast rationele inzet ook grote emotionele betrokkenheid. Gaf mij het gevoel iemand te hebben, die ook oog voor mijn noden als mens had! Ik zou zo weer zo iemand van Qolor als interim manager/adviseur inhuren (en dat meen ik).”

  Besloten werd om de treinbeveiligingsorganisatie, verantwoordelijk voor vrijgave van systemen en processen die nodig zijn om treinen veilig te laten rijden, te versterken. Een manager in die organisatie stak zijn nek uit en startte een veranderingsprogramma. Qolor werd ingeschakeld om een programma op te zetten en de gewenste verandering te managen.

  De manager Systeemontwikkeling & Migratie van de afdeling Treinbeveiliging, stelde het aldus:

  "… Van adviseur tot interim-manager. Een afdeling verbouwen en uitbreiden terwijl de winkel open blijft. De Qolor medewerker was de trekker van de grote ontwikkelingsprojecten. En dat kunnen ze bij Qolor: resultaatgericht tot en met. Zijn neus voor het momentum, ervaring, sociale betrokkenheid, netwerken, hebben alle geholpen de afdeling te brengen naar waar we nu zijn. De aangetreden manager kwam niet in een gespreid bedje, maar het huis was, mede door de Qolor bijdrage, meer dan op hoofdlijnen ingericht."

 • Toetsen ICT behoefte
  Erdee Media Groep
  Toetsen ICT behoefte

  Toetsen ICT behoefte

  “Gedreven vanuit klantbelang heeft Qolor meermaals standvastig discussie met ons gevoerd. Dit leidde ertoe dat wij als EMG goed tussen de oren kregen wat nu echt onze eisen en wensen zijn (en waarom). Dit stelde ons in staat om goed de marktuitvraag, om onze Visie 2020 in te vullen, te organiseren en de antwoorden van de markt echt te evalueren. Dank aan de standvastigheid van het Qolor team.”

  EMG heeft Qolor gevraagd een onderzoek te doen naar de ICT behoefte en infrastructuur in het kader van de EMG Visie 2020.

  Hiertoe zijn een viertal stappen uitgevoerd:
  1. Vaststellen van de strategie.
  2. Vaststellen van bestaande situatie en gewenste situatie in 2020.
  3. Voorbereiding selectie en aanbestedingsfase.
  4. Voorbereiding implementatie.

   

 • Service Level Management
  Gemeente Rijswijk
  Service Level Management

  Service Level Management

  "De Qolor consultant combineert een zakelijke opstelling met een flexibele, mensgerichte instelling en bewerkstelligt zo in harmonie werkbare afspraken en een soepele samenwerking. Zij geeft daarmee een prima invulling aan de rol van Service Level Manager en neemt onze organisatie op een enthousiaste en gedreven manier mee in een nieuwe manier van werken."

  De gemeenten Rijswijk en Delft zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. De ICT dienstverlening is daartoe ondergebracht in een gezamenlijke beheerorganisatie. Rond de start van die dienstverlening vonden ook grote migraties plaats.
  De Qolor consultant bekleedt de rol van service level manager en is verantwoordelijk voor het maken en bewaken van afspraken op het gebied van ICT ondersteuning, applicatiebeheer, advies en projecten.

  De samenwerking betekent ook een nieuwe manieren van werken voor beide gemeenten. Bij het vormgeven van de ICT dienstverlening wordt uitgegaan van een leer- en groeimodel, waarbij telkens gezamenlijk stappen worden gezet om de processen en producten te optimaliseren. Ook hier is de Qolor consultant bij betrokken.

 • 4G Steering of Roaming
  KPN
  4G Steering of Roaming

  4G Steering of Roaming

  “De Qolor project manager is iemand met een ‘hands on’ mentaliteit die in korte tijd een goed samenwerkend projectteam had staan. Hij heeft veel aandacht besteed aan de relatie tussen KPN en de leverancier. Ik ben er van overtuigd dat dit één van de succesfactoren is geweest.  In een Agile aanpak werden de verschillende projecthobbels genomen en werden problemen binnen het team opgelost. Het project heeft zijn doelstellingen binnen tijd en budget gehaald en gezien het ambitieuze tijdspad is dat knap te noemen.”

  Het project 4G Steering of Roaming binnen KPN had tot doel om het 4G Roaming verkeer via vooraf ingestelde voorkeursoperators te laten lopen. Het project betrof implementatie van nieuwe techniek in een zeer ambitieus tijdspad. De Qolor manager heeft als projectmanager het project in de uitvoeringsfase overgenomen.

 • Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale
  Provincie Noord Holland
  Inrichten beheer Verkeersmanagementcentrale